Perehdyttäminen ja työnopastus ovat tärkeä osa ennakoivaa työsuojelutoimintaa. Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä työnantajan toimia, joiden tarkoituksena on antaa jatkuvasti jokaiselle työntekijälle, etenkin uudelle työntekijälle, selkeä kuva työpaikasta ja siellä tehtävästä työstä sekä valmiudet toimia mahdollisimman pian tuloksellisesti ja turvallisesti omassa tehtävässään. Hyvin hoidettuina jatkuva perehdyttäminen ja työnopastus auttavat tekemään työn turvallisesti ja tuloksellisesti sekä vähentämään henkistä kuormitusta ja lisäämään henkilöstön hyvinvointia työssä.

 

Peruskouluissa rehtorin velvoitteena on varmistua opetushenkilöstön riittävästä ammattitaidosta. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen työntekijä perehdytetään riittävästi työhön.

 

TEAK-Huolto Oy tarjoaa käyttökoulutusta lakisääteisen perehdyttämisvelvoitteen täyttämiseksi. Käyttökoulutus on suunnattu peruskoulun käsityöluokissa työskenteleville. Ammattitaitoinen ja kokenut henkilökuntamme osaa auttaa vaarojen tunnistamisessa ja turvallisen työskentelytavan valinnassa. Perehdytys voidaan sisällyttää myös huoltosopimukseen.

 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous käyttökoulutuksesta!